Skip to main content

Bramka SMS

Czym jest bramka SMS na schemacie Wirtualnej Centrali?

Bramka SMS ma za zadanie dokonanie automatycznej wysyłki wiadomości SMS o dowolnej, ustalonej przez użytkownika treści w momencie kiedy połączenie trafi na ten element na schemacie.

Dzięki zastosowaniu Bramki SMS na Twoim schemacie zautomatyzujesz wysyłkę wiadomości SMS po natrafieniu na ten element podczas połączenia z Twoją centralką, a tym samym zaoszczędzisz czas. Możesz w ten sposób wysłać SMS np. po zapowiedzi, z danymi Twojej firmy lub komunikatem z Twojego systemu (np. o statusie zamówienia).

Jeżeli chcesz skonfigurować bramkę SMS na swoim schemacie centrali i potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z poniższym filmem lub poradnikiem:
Ustawienia elementu Bramka SMS

Aby dodać element bramki SMS do schematu, z menu elementów Wirtualnej Centrali dostępnego w lewym, górnym rogu pod ikoną zielonego buttona z plusem wybierz Bramka SMS.

image-1653040720892.png

1. Opis Elementu - pozwala na ustalenie dowolnej nazwy dla wskazanego elementu która pozwoli na łatwe wyfiltrowanie wiadomości w historii wysyłki SMS.

2. Pole nadawcy - daje możliwość ustalenia z jakim polem nadawcy ma być wysyłana wiadomość.

3. Z opóźnieniem - pole to pozwala na określenie z jakim opóźnieniem od momentu gdy połączenie trafi na ten element ma zostać wysłana wiadomość.

Screenshot 2022-04-14 at 13-10-28 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

4. Numery Odbiorców - daje możliwość wskazania na jakie numery mają zostać wysłane wiadomości. Listę numerów należy oddzielić przecinkami. Same numery należy wprowadzić w międzynarodowym formacie np. +48221131415. W tym polu możesz wprowadzić numery np. swoich konsultantów, aby otrzymali SMS-a gdy połączenie trafi na ten element. Dodatkowe opcje to:

- Wyślij wiadomość również do osoby dzwoniącej- zaznacz, aby wysłać SMS o wskazanej treści również do osoby dzwoniącej.

- Wyślij tylko jeden SMS w ramach jednego połączenia- zaznacz, aby uniknąć sytuacji w której jedna osoba otrzyma kilka SMS-ów w przypadku, gdy połączenie kilkukrotnie trafi na ten element.

Screenshot 2022-04-14 at 13-12-24 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

5. Szablon/Treść - pozwala na wybranie gotowego szablonu wiadomości która ma być wysłana lub ustalenie własnej treści.

Screenshot 2022-04-14 at 13-13-08 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Dodatkowo istnieje możliwość powiązania tego elementu z API i dodania treści wiadomości wskazanej przez Twój system przy pomocy komunikacji API. W tym celu określ:

1. Metodę komunikacji- wybierz metodę POST lub GET.
2. Podaj adres URL API, pod którym centrala ma się komunikować z Twoim systemem.
3. Określ czas oczekiwania centrali na odpowiedź z Twojego systemu.
4. Wybierz strukturę odpowiedzi, jakiej ma oczekiwać centrala.

image-1653039088695.png

Przy każdym żądaniu wysłanym z centrali do Twojego API centrala ma możliwość przekazania kilku dodatkowych parametrów, takich jak from_number - numer telefonu z którego dzwoniono do Ciebie, to_number - numer na który dzwoniono do Ciebie, call_id - identyfikator połączenia. Jeżeli chcesz dodać jakiś stały parametr, który będzie przekazywany przy każdym żądaniu- skorzystaj z własnych pól.

image-1653039349904.png

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień należy zapisać je klikając niebieski button Zapisz Ustawienia.

Screenshot 2022-04-14 at 13-26-59 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Następnie połącz bramkę SMS z innymi elementami na schemacie.

image-1653040957837.png