Skip to main content

Schemat Centrali

Poznaj jak w prosty sposób stworzyć swoją centralę telefoniczną oraz w jaki sposób można wykorzystać jej elementy

Tworzenie schematu centrali

Czym jest schemat centrali? Narzędzie schematu centrali pozwala określić w jaki sposób mają zach...

Bramka SMS

Czym jest bramka SMS na schemacie Wirtualnej Centrali? Bramka SMS ma za zadanie dokonanie automa...

Warunek Czasowy

Czym jest warunek czasowy? Element pozwala na ustalenie godzin pracy infolinii, określenie dni w...

Zapowiedź

Czym jest element zapowiedzi? Jest to element który pozwala na głosowe przekazanie klientowi wia...

Menu IVR

Czym jest Menu IVR? Jest to element, który pozwala na odtworzenie odpowiedniego komunikatu głoso...

Kolejka

Czym jest kolejka? Jest to element pozwalający osobie dzwoniącej oczekiwać na połączenie. Dzwoni...

Poczta Głosowa

Czym jest poczta głosowa? Element Poczty Głosowej daje możliwość dzwoniącemu pozostawienia wiado...

Weryfikacja Numeru Dzwoniącego

Czym jest weryfikacja numeru dzwoniącego? Element zweryfikuje czy osoba dzwoniąca z danego numer...

Telekonferencje

Czym są telekonferencje? Element ten daje możliwość prowadzenia rozmów z kilkoma osobami równocz...

Key Pass

Czym jest Key Pass? Jest to moduł umożliwiający dzwoniącemu uwierzytelnienie się na podstawie wp...

Talkie.ai

1. Zastosowanie Bota Talkie.ai Zastosuj bota Talki.ai na przykład kiedy otrzymujesz często pojaw...

Punkt kontrolny

Czym jest punkt kontrolny? Jest to narzędzie służące do pomocy w identyfikacji połączenia, które...

Odwołanie do innego schematu

Czym jest odwołanie do innego schematu? Połączenie które natrafi na ten element, zostanie automa...

Komunikat z Twojego API

Czym jest komunikat z Twojego API? Centrala TeleCube ma możliwość wysłania żądania pod wskazany ...

Zew. Odwołanie do API

Czym jest zewnętrzne odwołanie do API? Centrala TeleCube ma możliwość wysłania żądania pod wskaz...

Zespół/Grupa Telefonów

Czym jest Zespół/Grupa Telefonów? Jest to element służący rozdzwaniania połączenia pomiędzy kons...