Skip to main content

Menu IVR

Czym jest Menu IVR?

Jest to element, który pozwala na odtworzenie odpowiedniego komunikatu głosowego, po którym osoba dzwoniąca, przy pomocy klawiatury swojego telefonu, ma możliwość wyboru tonowego elementu, z którym chce się połączyć (np. osoba lub dział).

Dzięki zastosowaniu elementu IVR:
- Klient sam będzie mógł wybrać np. język lub z jakim działem chce się połączyć,
- połączenia będą trafiały bezpośrednio do Konsultantów znających sprawę co pozwoli zaoszczędzić czas i ograniczy konieczność przekierowywania połączeń do innych osób.

Jeżeli chcesz skonfigurować menu IVR na swoim schemacie centrali i potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z poniższym filmem lub poradnikiem:

Ustawienia Menu IVR

Aby dodać element IVR do schematu, z menu elementów Wirtualnej Centrali dostępnego w lewym, górnym rogu pod ikoną zielonego buttona z plusem wybierz Menu IVR.

image-1653988093636.png

W dalszej części, należy określić kilka niezbędnych parametrów:

1. Nazwa Menu - dowolna przyjazna nazwa Menu IVR, pozwalająca odróżnić element na schemacie.

2. Zapowiedź Powitalna - pole, które pozwala na wybranie z listy (lub utworzenie nowego) komunikatu głosowego z informacją o wyborach tonowych. W sekcji widnieją również 3 ikony:

  • głośnik - pozwala na odsłuchanie utworzonej zapowiedzi;
  • upload - pozwala na wgranie własnej zapowiedzi, format w którym powinna być przygotowana zapowiedź to WAV enkodowane do PCM, 8 kHz, 16 bit, mono.;
  • tT - pozwala na stworzenie zapowiedzi z użyciem Wirtualnego Lektora.

3. Czas na wybór - czas, w którym osoba dzwoniąca powinna dokonać wyboru.

image-1650465840900.jpg

Po zaznaczeniu poniższego checkbox'a osoba dzwoniąca, która zna numer wewnętrzny (czyli numery Twoich kont SIP) po wpisaniu go będzie miała możliwość połączenia się bezpośrednio z wybranym numerem wewnętrznym.

W takiej sytuacji połączenie będzie próbowało dotrzeć bezpośrednio na wskazane wyborem tonowym konto wewnętrzne, z pominięciem wszelkich innych elementów schematu np. kolejek. Jeżeli będzie ono zajęte lub niedostępne- połączenie zostanie rozłączone lub zachowa się zgodnie z ustawieniami przypisanymi bezpośrednio dla tego konta SIP.

image-1650634135716.jpg

W elemencie Menu IVR jest możliwość ustawienia akcji, które mają się zdarzyć w przypadku, gdy dzwoniący przekroczy czas oczekiwania na wybór bądź dokona niepoprawnego wyboru.

Czasu Oczekiwania na wybór dzwoniącego:

image-1650634420658.jpg

1. Dopuszczalna Ilość prób przed poddaniem się -  wskaż ile prób ma osoba dzwoniąca na wybranie wyboru tonowego przed poddaniem się (upływem czasu). Jeżeli funkcja ma być wyłączona należy ustawić wartość 0.

2. Komunikat (z powodu braku wyboru) - można wprowadzić komunikat, który będzie odtwrzony, w momencie gdy upłynie czas na wybór lub w momencie braku wyboru tonowego.

Natomiast jeżeli komunikat powitalny (np. z podaniem jakiego wyboru może dokonać osoba dzwoniąca) ma zostać odtworzony za każdym razem po komunikacie z braku wyboru tonowego lub przekroczenia czasu na wybór należy zaznaczyć poniższy checkbox. 

image-1650636662445.jpg

3. Komunikat przed opuszczeniem menu IVR, gdy ilość dopuszczalnych prób zostanie przekroczona przez dzwoniącego -  w tej sekcji można dodać specjalny komunikat z informacją o przekroczonej ilości możliwych prób i skierowaniu np. do kolejki ogólnej lub rozłączeniu połączenia.

Niepoprawny Wybór dokonany przez dzwoniącego:

image-1650637103810.jpg

1. Dopuszczalna Ilość prób przed poddaniem się -  wskaż ile prób ma osoba dzwoniąca na wybranie poprawnego numeru tonowego. Jeżeli funkcja ma być wyłączona należy ustawić wartość 0. 

2. Komunikat (niepoprawny wybór został dokonany) - można wprowadzić komunikat, który będzie odtworzony w momencie, gdy dokonano niewłaściwego wyboru tonowego.

Tak samo jak w powyższej sekcji Czas oczekiwania na wybór dzwoniącego można ustawić  komunikat powitalny, który zostanie odtworzony za każdym razem po komunikacie o dokonaniu niepoprawnego wyboru. 

image-1650637302892.jpg

3. Komunikat przed opuszczeniem menu IVR, gdy ilość dopuszczalnych prób zostanie przekroczona przez dzwoniącego -  w tej sekcji można dodać specjalny komunikat z informacją o przekroczonej ilości możliwych prób i skierowaniu np. do kolejki ogólnej lub rozłączeniu połączenia.

Po skonfigurowaniu powyższych ustawień należy zapisać je klikając niebieski button Zapisz Ustawienia.

Screenshot 2022-04-14 at 13-26-59 TeleCube - CallFlowBuilder 1.1.png

Następnie połącz menu IVR z innymi elementami na schemacie.

Od elementu IVR możesz pociągnąć 12 strzałek:
- 10 dla wyborów tonowych od 0 do 9;
- jedną dla niepoprawnego wyboru tonowego;
- jedną dla sytuacji przekroczenia czasu na wybór.

image-1653989155886.png