Skip to main content

Recently Updated Pages

Przenieś numer

Elementy Centrali

Zobacz, jak przenieść numer od innego operatora do TeleCube lub skorzystaj z poradnika w wersji t...

Updated 6 months ago by Przemek

Integracja bramki SMS

Thulium

Integracja bramki SMS TeleCube z systemem Thulium pozwoli Ci, w kilku prostych krokach, na dwukie...

Updated 7 months ago by Przemek

Sprzęt marki GRANDSTREAM

Konfiguracja sprzętu i urządzeń

Konfiguracja poprzez autokonfigurator 1. Logujemy się do Panelu Klienta TeleCube, następnie prze...

Updated 9 months ago by Przemek

Eksport kontaktów

Zewnętrzne integracje API CRM

Metoda pozwala na eksport danych o kontaktach zapisanych w CRM. Dane możliwe do wyeksportowani...

Updated 9 months ago by Michał

Import kontaktów

Zewnętrzne integracje API CRM

Metody pozwalają na zaimportowanie oraz zarządzanie wykonanymi importami kontaktów do TeleCube CR...

Updated 9 months ago by Michał

Historia kontaktu

Zewnętrzne integracje API CRM

1. Pobranie listy połączeń za dany okres Metoda pozwala na pobranie zdarzeń z historii kontaktu ...

Updated 9 months ago by Michał

Kontakty- organizacje

Zewnętrzne integracje API CRM

1. Pobranie listy kontaktów- organizacji zapisanych w CRM Metoda pozwala na pobranie kontaktów (...

Updated 9 months ago by Michał

Kontakty- osoby

Zewnętrzne integracje API CRM

1. Pobranie listy kontaktów- osób zapisanych w CRM Metoda pozwala na pobranie kontaktów (osób) z...

Updated 9 months ago by Michał

Własne pola

Zewnętrzne integracje API CRM

1. Pobranie listy istniejących własnych pól Metoda pozwala na pobranie listy utworzonych własnyc...

Updated 9 months ago by Michał

Tagi

Zewnętrzne integracje API CRM

1. Pobranie listy istniejących tagów Metoda pozwala na pobranie listy utworzonych w CRM tagów dl...

Updated 9 months ago by Michał

Użytkownicy

Zewnętrzne integracje API CRM

1. Pobranie listy istniejących użytkowników Metoda pozwala na pobranie listy utworzonych użytkow...

Updated 9 months ago by Michał

Konta SIP, prezentacja numeru, pola nadawcy

Zewnętrzne integracje API CRM

1. Lista dostępnych kont SIP Metoda pozwala na pobranie listy kont SIP utworzonych na centrali, ...

Updated 9 months ago by Michał

Uprawnienia oraz grupy uprawnień

Zewnętrzne integracje API CRM

1. Pobranie listy utworzonych grup uprawnień Metoda pozwala na pobranie listy istniejących grup ...

Updated 9 months ago by Michał

Grupy użytkowników

Zewnętrzne integracje API CRM

1. Pobranie istniejących grup i podgrup użytkowników Metoda pozwala na pobranie listy utworzonyc...

Updated 9 months ago by Michał

Autoryzacja

Zewnętrzne integracje API CRM

Uruchomienie usługi API 1. Zaloguj się do swojego konta Wirtualnej Centrali Telefonicznej (panel...

Updated 9 months ago by Michał

Zarządzanie leadami

Leady

Wszystkie utworzone tablice sprzedaży są widoczne u góry strony. Każdy użytkownik będzie widział ...

Updated 10 months ago by Przemek

Tworzenie tablic szans sprzedaży

Leady

Nowe tablice szans sprzedaży użytkownik tworzy z poziomu Panelu Zarządzania. W tym celu wchodzi w...

Updated 10 months ago by Kamil Pietrasik

Ustawienia tablicy szans sprzedaży

Leady

Po kliknięciu ikony ołówka przy nowo utworzonej tablicy mamy możliwość edycji jej ustawień. Po...

Updated 10 months ago by Kamil Pietrasik

Integracja telefonii i numerów

Thulium

Aby zintegrować telefonię TeleCube z systemem Thulium wykonaj poniższe kroki. Działania w system...

Updated 10 months ago by tzukiewicz

Jak sprawdzić adres IP centrali w Thulium?

Thulium

Dla celów integracji telefonii TeleCube z systemem Thulium konieczne będzie ustalenie adresu IP c...

Updated 10 months ago by tzukiewicz